____________________________________________________________________

harmonogram zajęć

___________________________________________________________________

Bal karnawałowy online 15.02.2021

 

___________________________________________________________________

wyniki 20 edycji "Plejady"

Tutaj wyniki

Świąteczny koncert uczestników "Plejady"

___________________________________________________________________

Projekt "MCK Tuszyn w sieci"

___________________________________________________________________

Zakończenie projektu"Jan Paweł II taki zwykły a nie zwykły”

____________________________________________________________________

MCK w Tuszynie zaprasza na zajęcia fotograficzne we wtorki 17.00-20.00

Zapisy przez formularz kontaktowy

Więcej informacji pod numerem tel.(42)614-25-89

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Z ogromną radością informujemy, iż od 11 maja wznawiamy działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20A. Zapraszamy do odwiedzin po wcześniejszym zapoznaniu się z nowym regulaminem korzystania z naszych usług oraz z nowymi godzinami otwarcia placówki.

 

Filia biblioteki w Tusznie ul. Prusa 7 nieczynna do 3 sierpnia

Nadal wstrzymane są: usługi ksero, kafejka internetowa oraz nie są przyjmowane dary książkowe od Czytelników. Za utrudnienia przepraszamy.

     

____________________________________________________________________

 

Łódzki Dom Kultury ogłosił drugą edycję konkursu na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, organizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Pula do rozdysponowania to 70 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury, edukacji i NGO w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.

W poprzedniej edycji (2019) udało się dzięki środkom z programu zrealizować projekt pn. „Łączy Nas Tradycja”. MCK realizował go w partnerstwie z nauczycielami ze szkół z Gminy Tuszyn i stowarzyszeniem „Kocham Tuszyn”. Relację z tego przedsięwzięcia możecie zobaczyć tutaj: https://bmklodzkie.pl/aktualnosci/projekt-w-tuszynie/

W tym roku znów zachęcamy do tego animatorów kultury czy nauczycieli, bo warto. Więcej szczegółów można uzyskać pod linkiem https://bmklodzkie.pl/konkurs/

____________________________________________________________________

Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczypsopolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Tuszyn oraz decyzji sztabu kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego   od 12 do 25 marca z ewentualną możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji w kraju, odwołuje się wszystkie zajęcia artystyczne i sportowe w MCK  w Tuszynie ul. Noworzgowska 20A oraz filii MCK w Tuszynie.  Zamknięta będzie także  Biblioteka  Miejska w Tuszynie i Tuszynie Lesie.

____________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Tuszyn. 

https://tuszyn.org.pl/2020/03/11/komunikat-burmistrza-miasta-tuszyna-w-sprawie-koronawirusa/

____________________________________________________________________

Spotkanie informacyjno sieciujące (BMK 2019-2021)

                                              

 

    Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

przystąpiło jako jeden z dwunastu partnerów regionalnych województwa łódzkiego do programu Bardzo Młoda Kultura 2020 w woj. łódzkim, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury a operatorem regionalnym jest Łódzki Dom Kultury.
    Bardzo Młoda Kultura to program, którego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy między sektorami kultury i edukacji. Program nastawiony jest przede wszystkim na sieciowanie, integrację i współpracę. Skierowany jest do nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury. Daje możliwość spotkania osób, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. Cele programu będą realizowane poprzez bezpłatne warsztaty prowadzone dla osób zajmujących się edukacją kulturową (marzec-czerwiec 2020). Program to także szansa na zdobycie środków finansowanych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży (konkurs zostanie ogłoszony 4 maja br.).
    Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o programie zapraszamy na spotkanie informacyjno-sieciujące przeznaczone dla przedstawicieli sektorów edukacji i kultury z powiatów łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, które odbędzie się 27 lutego 2020 r. w godz. 10.00-16.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie (ul. Noworzgowska 20a). Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 42 614-25-89

„Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”

„Regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim jest Łódzki Dom Kultury”

„Szczegółowe informacje o projekcie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie łódzkim znajdują się na stronie www.bmklodzkie.pl

Zapisy pod linkiem

https://forms.gle/ukz8ouRdbE85Y4zc6

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

"BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021"

 

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie podpisało porozumienie z Łódzkim Domem Kultury. Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce. Program skierowany jest do osób fizycznych (nauczycieli, animatorów i edukatorów kultury), podmiotów sektora publicznego (instytucji kultury, placówek oświatowych) i organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Osoby zainteresowane realizacją pomysłów z zakresu edukacji kulturalnej zapraszamy na spotkania.

link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie informacyjno-sieciujące

link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

   „Łódzkie pełne kultury - III edycja” to kontynuacja realizowanego przez Łódzki Dom Kultury w latach     2017-2018 projektu edukacyjnego upowszechniającego kulturę w regionie. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie osobom z oddalonych od stolicy województwa rejonów dostępu do oferty instytucji kultury mieszczących się w Łodzi, a poprzez to kształtowanie świadomych odbiorców kultury oraz przekazanie praktycznych narzędzi do realizacji edukacji kulturalnej. W ramach projektu dzieci, nauczyciele i animatorzy kultury z 10 instytucji partnerskich, m.in. z Tuszyna będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych oraz koncertach odbywających się na terenie gminy oraz podczas wyjazdów do Łodzi.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, szczegółowe informacje na stronie www.ldk.lodz.pl w zakładce Projekty.

____________________________________________________________________

Nauczyciele, animatorzy kultury oraz pasjonaci sztuki i historii z gminy Tuszyn połączyli swe siły tworząc projekt „Łączy nas tradycja”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie 7500 tys. ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.Operatorem programu na woj. łódzkie jest Łódzki Dom Kultury, a jednym z partnerów Miejskie Centrum Kultury im Wł. ST. Reymonta w Tuszynie. W ramach projektu od 2 do 16 października są przeprowadzone warsztaty plastyczne, taneczne i wokalne o tematyce ludowej we wszystkich szkołach podstawowych gminy Tuszyn. 18 października w MCK Tuszyn zostanie zorganizowane wydarzenie – Finał projektu „Łączy nas tradycja”.

Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki folklorystycznej, tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań artystycznych. Eliminacja barier pomiędzy światem kultury i edukacji, poprawa współpracy na płaszczyznach kultura i oświata, integracja dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy oraz zwiększanie świadomości społeczności lokalnej o historii regionu. Koordynator i partnerzy projektu reprezentują instytucje: Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn”.

fotorelacja

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

karta zgłoszeniowa

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie bierze udział w projekcie ZACZYTANY DOM KULTURY 2018 Narodowego Centrum Kultury

Z przyjemnością informujemy, iż MOK w Tuszynie w ramach projektu ZACZYTANY DOM KULTURY pozyskał dla mieszkańców z Gminy Tuszyn kilkanaście publikacji humanistyczno-historycznych. Książki są dostępne w MPB w Tuszynie, przy ul. Noworzgowskiej 20A i od 1 grudnia będzie można je wypożyczać. Celem projektu jest upowszechnianie dostępności do publikacji naukowych i specjalistycznych. Pełna lista tytułów znajduje się na stronie www.moktuszyn.pl. Zapraszamy do biblioteki.

wykaz tytułów

______________________________________________________________

BIK pomaga Polakom podczas pandemii – jak można skorzystać?

10 zasad cyberbezpieczeństwa

warto być przedsiębiorczym

Jak bezpiecznie kupować w sieci

Seniorze nie daj się

bezpieczne zakupy on-line

 

______________________________________________________________

_

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 płatność bez gotówki kliknij po więcej informacji

______________________________________________________________

  

 linki Fotorelacja

podpisanie umowy z ŁDKiem na uczestniczenie w projekcie LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – dn. 25.01.2018

warsztaty w ASP – dn. 27.03.2018

warsztaty z projektowania ubiorów w ŁDKu – dn. 6.04.2018

warsztaty o idei zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w MOK w Tuszynie – dn. 16.04.2018

warsztaty aktorsko-teatralne w SP nr 2 w Tuszynie – dn. 18.04.2018

warsztaty ze scenografii ekologicznej w budynku Politechniki Łódzkiej – dn. 8.05.2018

próby do przedstawienia teatralnego pt. „ZIELONA REWOLUCJA” – maj 2018

 zobacz więcej na stronie ŁDK

______________________________________________________________

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie rusza z kolejnym projektem Łódzkiego Domu Kultury

MOK Tuszyn jako jedna z 10 instytucji zakwalifikował się do projektu „Łódzkie pełne kultury”, który ma na celu przybliżanie uczniom i nauczycielom z regionu bogatej oferty łódzkich instytucji kulturalnych. Zasadniczą część projektu stanowią warsztaty edukacyjne prowadzone przez muzyków i animatorów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi oraz edukatorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Muzeum Sztuki w Łodzi. Podczas zajęć muzycznych uczniowie poznają m.in. przysmaki muzyki chińskiej, tajniki gry na wiolonczeli, wezmą udział  w warsztatach perkusyjnych. Dowiedzą się, jak wiele wspólnego ma ze sobą faktura muzyczna i faktura tkaniny. Odkryją potęgę rytmu. Na zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego dzieci będą mogły posłuchać opowieści o historii ubioru, pieniądza czy o ginących zawodach, takich jak: bednarz, rymarz czy kołodziej. Przekonają się, jak żyli ich przodkowie w wiejskiej chacie sto lat temu. Natomiast edukatorzy Muzeum Sztuki w Łodzi przygotują dla dzieci cykl warsztatów „Widzimisię”, oparty na „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, czołowego polskiego artysty modernistycznej awangardy i współzałożyciela instytucji. Nauczyciele i animatorzy kultury wezmą udział w warsztatach na temat elementów muzykoterapii i arteterapii, które można wykorzystać na lekcjach. Poznają ofertę edukacyjną Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Zajęcia prowadzone będą    w placówkach regionalnych od września do listopada. Zwieńczeniem projektu są wizyty jego uczestników w muzeach i koncert finałowy w filharmonii.

Projekt jest realizowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

______________________________________________________________

TUSZYN W PROJEKCIE "KOLOROWA LOKOMOTYWA"

opis projektu

______________________________________________________________

„Lokomotywą po wiedzę”

 – nowy projekt Łódzkiego Domu Kultury

całość fotorelacji na facebooku

 

fotorelacja w zakładce GALERIA

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 typów warsztatów. Warsztaty te będą realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Łódzkim Domu Kultury oraz w 32 ośrodkach kultury z terenu województwa łódzkiego. Łącznie w ramach projektu odbędą się 192 spotkania z ekologią i sztuką. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ruszamy ...

______________________________________________________________