Płatności za zajęcia prosimy przekazywać na konto:

PEKAO S.A. I/O Tuszyn     63 1240 3451 1111 0000 3031 6320

 

Prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika zajęć , rodzaju zajęć, oraz miesiąca za który uiszczana jest wpłata płatności