środy godz. 17.30 - 18.30

opłata miesięczna 60zł. lub  jednorazowa 20zł.