wtorki 17.00 - 20.00

 

Zajęcia fotograficzne w MOK w Tuszynie odbywają się w każdy wtorek w godz. od 17.00 do 20.00.

Odpłatność za zajęcia wynosi 125 zł. za semestr (dzieci, młodzież ucząca się do 26 r. ż.) 150 zł. (osoby dorosłe)

 Instruktor – Tolek Patora

 

Zapraszamy!