===============================================================================

   „Łódzkie pełne kultury - III edycja” to kontynuacja realizowanego przez Łódzki Dom Kultury w latach     2017-2018 projektu edukacyjnego upowszechniającego kulturę w regionie. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie osobom z oddalonych od stolicy województwa rejonów dostępu do oferty instytucji kultury mieszczących się w Łodzi, a poprzez to kształtowanie świadomych odbiorców kultury oraz przekazanie praktycznych narzędzi do realizacji edukacji kulturalnej. W ramach projektu dzieci, nauczyciele i animatorzy kultury z 10 instytucji partnerskich, m.in. z Tuszyna będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych oraz koncertach odbywających się na terenie gminy oraz podczas wyjazdów do Łodzi.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, szczegółowe informacje na stronie www.ldk.lodz.pl w zakładce Projekty.

 

===============================================================================

W okresie od 19 lipca 2016 r. do 30 października 2016 r. Miejski Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Łódzki Dom Kultury:

 "Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn cz. III"

„Z perspektywy starej fotografii”

W skład projektu wchodzi

 -Otwarty Plener Malarski

-Konkurs fotograficzny

-wernisaż

-wystawa prac poplenerowych i pokonkursowych

===============================================================================

 

"Program edukacji ekologicznej - "Poznajemy walory przyrodnicze gminy Tuszyn"

 dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi "

 

w skład projektu wchodziły działania:

- warsztaty fotograficzno-filmowe

- konkurs fotograficzny "Skarby przyrodnicze w gminie Tuszyn"

- warsztaty stacjonarne "Ochrona przyrody w gminie Tuszyn"

- warsztaty terenowe "Rezerwat Molenda atrakcyjnym miejscem w gminie Tuszyn"

 

galeria projektu

==========================================================================

 

"Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn II"

współfinansowany przez Łódzki Dom Kultury

 

w skład projektu wchodziły działania:

- konkurs fotograficzny

- II plener malarski

- wernisaż

- wystawa obrazów poplenerowych

 

galeria projektu