WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCYstyczeń

 FERIADA czyli cykl zajęć, warsztatów oraz wycieczek dla dzieci w ramach ferii zimowych – styczeń/luty

 KOROWÓD OSTATKOWY – luty/marzec

 KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET I MĘŻCZYZN – marzec

 KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY – maj

 DZIEŃ DZIECKA – czerwiec

 DNI TUSZYNA impreza plenerowaczerwiec

 PIKNIKI WAKACYJNE – lipiec i sierpień

 DOŻYNKI impreza plenerowawrzesień

 NARODOWE CZYTANIE spotkanie z mieszkańcami Tuszyna, podczas którego wszyscy chętni mogą przeczytać fragment książki. Co roku wybierany jest nowy autor, którego są czytane dzieła wrzesień

 PLEJADA spotkanie muzykującej młodzieży i dzieci z gminy Tuszynlistopad

SPOTKANIE WIGILIJNE jasełka i koncert z okazji Świat Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Tuszyna grudzień

DOKŁADNE TERMINY POSZCZEGÓLNYCH IMPREZ SĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO W ZAKŁADCE „AKTUALNOŚĆI”

 

 ZAPRASZAMY