ORKIESTRA DĘTA W TUSZYNIE

   

Orkiestra Dęta w Tuszynie istnieje od 1996 roku, choć najstarsi mieszkańcy Tuszyna pamiętają, że po II wojnie światowej była w naszym mieście strażacka orkiestra dęta, ale nie wiadomo ile lat ona funkcjonowała. Warto jednak wspomnieć, że Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie posiadała kilka instrumentów, które zasiliły bazę potrzebną do zorganizowania naboru do orkiestry w maju 1996 roku. Nowe i używane instrumenty zostały zakupione dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Tuszynie. Kapelmistrzem, instruktorem i dyrygentem został pan Wojciech Skibiński, który za współpracownika wybrał sobie pana Roberta Kraskę.

Nauka gry na instrumentach wymagała dużo pracy, samozaparcia i systematycznych ćwiczeń, więc tylko najambitniejsi i najwytrwalsi uczniowie przeszli przez ten ciężki początkowy okres. Po kilku miesiącach indywidualnych prób nadszedł czas na spotkania zespołowe, a w grudniu 1996 roku odbył się pierwszy publiczny występ orkiestry podczas zjazdu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie.

W szeregach orkiestry jest obecnie dwadzieścioro czworo osób, choć przez lata liczba ta się zmieniała. Zapał do grania, umiejętności czy inne czynniki wpływały na decyzje poszczególnych osób, które decydowały się aby kontynuować naukę gry na instrumentach dętych i wstąpić w szeregi orkiestry lub rezygnowały, bo poddawały się istniejącym trudnościom.

Regularne cotygodniowe próby, koncerty uświetniające różnorodne wydarzenia, przedsięwzięcia czy imprezy pozwalają członkom orkiestry łączyć się we wspólnych dążeniach, realizować uzgodnione cele a czasami nawet marzenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do naszej muzykującej wspólnoty. Zapewniamy wypożyczenie instrumentu, opiekę i instruktarz ze strony wykwalifikowanych muzyków prowadzących orkiestrę (Wojciech Skibiński i Robert Kraska), świetną zabawę, niezapomniane przeżycia artystyczne i miłe spędzanie czasu. Z nami nie można się nudzić!!!


Przyjdź i przekonaj się sam, że jest w orkiestrach dętych jakaś siła!

PRÓBY ORKIESTRY ODBYWAJĄ SIĘ W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W TUSZYNIE W CZWARTKI w godz. 19.00 – 21.00