Sprzedaż biletów PKS odbywa się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A w dwa ostatnie dni robocze każdego miesiąca w godz. 8.00 - 16.00 (parter sala za szatnią)