===============================================================================

W okresie od 19 lipca 2016 r. do 30 października 2016 r. Miejski Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Łódzki Dom Kultury:

 "Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn cz. III"

„Z perspektywy starej fotografii”

W skład projektu wchodzi

 -Otwarty Plener Malarski

-Konkurs fotograficzny

-wernisaż

-wystawa prac poplenerowych i pokonkursowych

===============================================================================

 

"Program edukacji ekologicznej - "Poznajemy walory przyrodnicze gminy Tuszyn"

 dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi "

 

w skład projektu wchodziły działania:

- warsztaty fotograficzno-filmowe

- konkurs fotograficzny "Skarby przyrodnicze w gminie Tuszyn"

- warsztaty stacjonarne "Ochrona przyrody w gminie Tuszyn"

- warsztaty terenowe "Rezerwat Molenda atrakcyjnym miejscem w gminie Tuszyn"

 

galeria projektu

==========================================================================

 

"Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn II"

współfinansowany przez Łódzki Dom Kultury

 

w skład projektu wchodziły działania:

- konkurs fotograficzny

- II plener malarski

- wernisaż

- wystawa obrazów poplenerowych

 

galeria projektu