____________________________________________________________________

więcej informacji o zajęciach

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

"BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021"

 

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie podpisało porozumienie z Łódzkim Domem Kultury. Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce. Program skierowany jest do osób fizycznych (nauczycieli, animatorów i edukatorów kultury), podmiotów sektora publicznego (instytucji kultury, placówek oświatowych) i organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Osoby zainteresowane realizacją pomysłów z zakresu edukacji kulturalnej zapraszamy na spotkania.

link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie informacyjno-sieciujące

link do formularza zgłoszeniowego na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

   „Łódzkie pełne kultury - III edycja” to kontynuacja realizowanego przez Łódzki Dom Kultury w latach     2017-2018 projektu edukacyjnego upowszechniającego kulturę w regionie. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie osobom z oddalonych od stolicy województwa rejonów dostępu do oferty instytucji kultury mieszczących się w Łodzi, a poprzez to kształtowanie świadomych odbiorców kultury oraz przekazanie praktycznych narzędzi do realizacji edukacji kulturalnej. W ramach projektu dzieci, nauczyciele i animatorzy kultury z 10 instytucji partnerskich, m.in. z Tuszyna będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych oraz koncertach odbywających się na terenie gminy oraz podczas wyjazdów do Łodzi.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, szczegółowe informacje na stronie www.ldk.lodz.pl w zakładce Projekty.

____________________________________________________________________

Nauczyciele, animatorzy kultury oraz pasjonaci sztuki i historii z gminy Tuszyn połączyli swe siły tworząc projekt „Łączy nas tradycja”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie 7500 tys. ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.Operatorem programu na woj. łódzkie jest Łódzki Dom Kultury, a jednym z partnerów Miejskie Centrum Kultury im Wł. ST. Reymonta w Tuszynie. W ramach projektu od 2 do 16 października są przeprowadzone warsztaty plastyczne, taneczne i wokalne o tematyce ludowej we wszystkich szkołach podstawowych gminy Tuszyn. 18 października w MCK Tuszyn zostanie zorganizowane wydarzenie – Finał projektu „Łączy nas tradycja”.

Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki folklorystycznej, tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań artystycznych. Eliminacja barier pomiędzy światem kultury i edukacji, poprawa współpracy na płaszczyznach kultura i oświata, integracja dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy oraz zwiększanie świadomości społeczności lokalnej o historii regionu. Koordynator i partnerzy projektu reprezentują instytucje: Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn”.

fotorelacja

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

karta zgłoszeniowa

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie bierze udział w projekcie ZACZYTANY DOM KULTURY 2018 Narodowego Centrum Kultury

Z przyjemnością informujemy, iż MOK w Tuszynie w ramach projektu ZACZYTANY DOM KULTURY pozyskał dla mieszkańców z Gminy Tuszyn kilkanaście publikacji humanistyczno-historycznych. Książki są dostępne w MPB w Tuszynie, przy ul. Noworzgowskiej 20A i od 1 grudnia będzie można je wypożyczać. Celem projektu jest upowszechnianie dostępności do publikacji naukowych i specjalistycznych. Pełna lista tytułów znajduje się na stronie www.moktuszyn.pl. Zapraszamy do biblioteki.

wykaz tytułów

______________________________________________________________

10 zasad cyberbezpieczeństwa

warto być przedsiębiorczym

Jak bezpiecznie kupować w sieci

Seniorze nie daj się

bezpieczne zakupy on-line

 

______________________________________________________________

_

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 płatność bez gotówki kliknij po więcej informacji

______________________________________________________________

  

 linki Fotorelacja

podpisanie umowy z ŁDKiem na uczestniczenie w projekcie LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ – dn. 25.01.2018

warsztaty w ASP – dn. 27.03.2018

warsztaty z projektowania ubiorów w ŁDKu – dn. 6.04.2018

warsztaty o idei zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w MOK w Tuszynie – dn. 16.04.2018

warsztaty aktorsko-teatralne w SP nr 2 w Tuszynie – dn. 18.04.2018

warsztaty ze scenografii ekologicznej w budynku Politechniki Łódzkiej – dn. 8.05.2018

próby do przedstawienia teatralnego pt. „ZIELONA REWOLUCJA” – maj 2018

 zobacz więcej na stronie ŁDK

______________________________________________________________

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie rusza z kolejnym projektem Łódzkiego Domu Kultury

MOK Tuszyn jako jedna z 10 instytucji zakwalifikował się do projektu „Łódzkie pełne kultury”, który ma na celu przybliżanie uczniom i nauczycielom z regionu bogatej oferty łódzkich instytucji kulturalnych. Zasadniczą część projektu stanowią warsztaty edukacyjne prowadzone przez muzyków i animatorów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi oraz edukatorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Muzeum Sztuki w Łodzi. Podczas zajęć muzycznych uczniowie poznają m.in. przysmaki muzyki chińskiej, tajniki gry na wiolonczeli, wezmą udział  w warsztatach perkusyjnych. Dowiedzą się, jak wiele wspólnego ma ze sobą faktura muzyczna i faktura tkaniny. Odkryją potęgę rytmu. Na zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego dzieci będą mogły posłuchać opowieści o historii ubioru, pieniądza czy o ginących zawodach, takich jak: bednarz, rymarz czy kołodziej. Przekonają się, jak żyli ich przodkowie w wiejskiej chacie sto lat temu. Natomiast edukatorzy Muzeum Sztuki w Łodzi przygotują dla dzieci cykl warsztatów „Widzimisię”, oparty na „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, czołowego polskiego artysty modernistycznej awangardy i współzałożyciela instytucji. Nauczyciele i animatorzy kultury wezmą udział w warsztatach na temat elementów muzykoterapii i arteterapii, które można wykorzystać na lekcjach. Poznają ofertę edukacyjną Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Zajęcia prowadzone będą    w placówkach regionalnych od września do listopada. Zwieńczeniem projektu są wizyty jego uczestników w muzeach i koncert finałowy w filharmonii.

Projekt jest realizowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

______________________________________________________________

TUSZYN W PROJEKCIE "KOLOROWA LOKOMOTYWA"

opis projektu

______________________________________________________________

„Lokomotywą po wiedzę”

 – nowy projekt Łódzkiego Domu Kultury

całość fotorelacji na facebooku

 

fotorelacja w zakładce GALERIA

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 typów warsztatów. Warsztaty te będą realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Łódzkim Domu Kultury oraz w 32 ośrodkach kultury z terenu województwa łódzkiego. Łącznie w ramach projektu odbędą się 192 spotkania z ekologią i sztuką. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ruszamy ...

______________________________________________________________